လာေရာက္သူအေပါင္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္*သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)*မွၾကိဳဆိုပါ၏

Thursday, 1 January 2015

ASUS Fonepad 7 Firmware မ်ားစုစည္းမႈ

ASUS Fonepad 7 Firmware မ်ားစုစည္းျပီး ျပန္ Share လိုက္ပါတယ္ လိုအပ္တ႔ဲ Firmware Version ကို ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူႏိုင္ပါျပီ။

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: TR_V11.2.3.27 For TR SKU
624.91 MB

==============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: WW_V11.2.3.27 For WW SKU
626.4 MB

==============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: TW_V11.2.3.27 For TW SKU
630.64 MB

==============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: WW_V11.2.3.21.5 For WW SKU
625.9 MB

==============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: JP_V11.2.3.21 For JP SKU

 645.45 MB==============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: TR_V11.2.3.21 For TR SKU
624.37 MB

==============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: CN_V11.2.3.21 For CN SKU
492.63 MB

===============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: TW_V11.2.3.21 For TW SKU
630.13 MB

===============================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: JP_V11.2.3.18.2 For JP SKU
645.38 MB 
Download Click Here

================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: TR_V11.2.3.18.2 For TR SKU
624.29 MB
Download Click Here

=================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: CN_V11.2.3.18.2 For CN SKU
492.14 MB
Download Click Here

==================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: TW_V11.2.3.18.2 For TW SKU
630.03 MB 
Download Click Here

===================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Software Image Version: WW_V11.2.3.18.2 For WW SKU
625.57 MB
Download Click Here

==================================

ASUS Fonepad 7 Software Image Version: CN_V10.32.1.33 For CN SKU 
468.89 MB
Download Click Here

==================================

ASUS Fonepad 7 Software Image Version: JP_V10.32.1.33 For JP SKU
597.23 MB
Download Click Here

==================================

ASUS Fonepad 7 Software Image Version: TR_V10.32.1.33 For TR SKU
576.59 MB
Download Click Here

==================================

ASUS Fonepad 7 Software Image Version: TW_V10.32.1.33 For TW SKU
582.33 MB
Download Click Here

==================================

ASUS Fonepad 7 Software Image Version: WW_V10.32.1.33.1 For WW SKU
578.08 MB
Download Click Here

===================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Firmware: V10.32.1.31.2 (for TR SKU version only)
576.11 MB
Download Click Here

====================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Firmware: V10.32.1.31.2 (for TW SKU version only)
581.84 MB
Download Click Here

====================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Firmware: V10.32.1.31.2 (for CN SKU version only)
468.41 MB
Download Click Here

=====================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Firmware: V10.32.1.31.2 (for WW SKU version only)
577.59 MB
Download Click Here

=====================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Firmware: V10.32.1.22.1 (for TW SKU version only)
590.8 MB
Download Click Here

=========================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Firmware: V10.32.1.22.1 (for WW SKU version only)
586.57 MB
Download Click Here

=========================================

ASUS Fonepad 7 (FE170CG) Firmware: V10.32.1.22.1 (for CN SKU version only)
555.14 MB
Download Click Here

=========================================


သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)


တင္သမွ် ပို႔စ္ ေတြကို Facebook မွာၾကည္႔မယ္ဆို{ ဒီေနရာမွ }သြားျပီး LIKE ေပးထားႏိုင္ပါတယ္

0 comments:

Post a Comment