လာေရာက္သူအေပါင္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္*သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)*မွၾကိဳဆိုပါ၏

Thursday, 29 January 2015

Android ဖုန္းျဖင့္ လိုင္းခြဲ Extensions ဖုန္း မ်ားအား အလိုေလ်ာက္ တိုက္႐ိုက္ေခၚဆိုႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း


ပင္မဖုန္းနံပါတ္အားေခၚဆိုၿပီးမွ လိုင္းခြဲနံပါတ္အား ထပ္မံႏွိပ္ကာ ေခၚရေသာ လိုင္းခြဲဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဖုန္းေခၚရာတြင္ လိုင္းခြဲနံပါတ္အား ထပ္မံႏွိပ္ရန္မလိုအပ္ပဲ မိမိေခၚလိုေသာ လိုင္းခြဲသို႔ တိုက္႐ိုက္တစ္ခါတည္း ေခၚႏိုင္ေစရန္အတြက္ Android OS ဖုန္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းမွာဖုန္း၏ Contact တြင္ ဖုန္းနံပါတ္အား မွတ္သားရာ၌ လိုင္းခြဲနံပါတ္မ်ား ကိုပါတစ္ပါတည္း မွတ္သားျခင္း နည္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္သားထားျခင္းျဖင့္ မိမိေခၚလိုေသာ လိုင္းခြဲဆီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၁) ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ Contact ကိုဖြင့္လိုက္ပါ။
(၂) Contact အတြင္းတြင္ ဖုန္းနံပါတ္အသစ္မွတ္သားရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။ Contact အေဟာင္းအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္မွတ္သား လိုပါက Edit ကိုႏွိပ္၍ ျပဳျပင္ႏိုင္ပါသည္
(၃) မိမိ မွတ္သားလိုေသာ ပင္မဖုန္းနံပါတ္အား အရင္ထည့္သြင္းၿပီးပါက ၄င္း၏ ေနာက္တြင္ဆက္လက္ရွိေနေသာ Extensions အားဆက္လက္မွတ္သားရန္အတြက္ ပထမမွတ္သားထား ေသာဖုန္းနံပါတ္၏ ေနာက္တြင္ ( ; ) သို႔မဟုတ္ ( , ) ကိုထည့္သြင္းပါ။

(၄) ( ; ) သို႔မဟုတ္ ( , ) ၏ေနာက္တြင္ Extensions နံပါတ္အား ဆက္လက္မွတ္သားပါ။

Extensions မွတ္သားရာတြင္ ( ; ) အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ( , ) အားအသံုးျပဳျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္အနက္

( ; ) ျဖင့္ မွတ္သားပါက ပင္မဖုန္းသိုဖုန္း၀င္ သြားခ်ိန္တြင္ မိမိမွတ္သားထားသည့္ လိုင္းခြဲနံပါတ္အား တစ္ပါတည္း ေဖာ္ျပေပးထားမည္ ျဖစ္ၿပီး yes or No စနစ္ျဖင့္ လိုင္းခြဲအား ေခၚမည္ မေခၚပါ အစရွိသည္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

( , ) ျဖင့္မွတ္သားပါက ပင္မဖုန္းသို႔ ဖုန္းစတင္၀င္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ လိုင္းခြဲသို႔ တိုက္႐ိုက္အလိုအေလ်ာက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
Contact တြင္ထုိသို႔ မွတ္သားပါက မိမိေခၚလိုေသာ လိုင္းခြဲဖုန္းနံပါတ္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Contact စနစ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ မွတ္သားကာ လိုင္းခြဲနံပါတ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ဖုန္းေခၚျခင္းအား ျပဳလုပ္ႏုိင္ ေသာ္လည္းေခၚခဲ့ၿပီးေသာ Call log စနစ္မွ လိုင္းခြဲနံပါတ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ျပန္လည္ေခၚႏိုင္မည္မဟုတ္ပဲ လိုင္းခြဲနံပါတ္မ်ားသို႔ တိုက္႐ိုက္ေခၚလိုပါက Contact အတြင္းမွသာ ေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Contact စနစ္တြင္ ဖုန္းနံပါတ္အား မွတ္သားရာ၌ ( ; ) ႏွင့္ ( , ) မ်ားအားထည့္သြင္းလိုပါက ကီးဘုတ္တြင္ရွိေသာ Wait ႏွင့္ Pause စနစ္တို႔ကိုႏွိပ္ကာ ထည့္သြင္းႏိုင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဖုန္းမ်ားတြင္ Sym အတြင္းတြင္ Wait ႏွင့္ Pause စနစ္မ်ားအား ထည့္သြင္းထားျခင္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္သည္။ Sony ဖုန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ အျခား ကီးဘုတ္စနစ္၌ အခက္ အခဲရွိေသာ ဖုန္းမ်ားတြင္ အျခားေနရာ၌ ဖုန္းနံပါတ္အား႐ိုက္၍ Copy ကူးကာ Paste ခ်ျခင္း နည္းျဖင့္လည္း မွတ္သားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။


Credit = Internet Journal

သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)


တင္သမွ် ပို႔စ္ ေတြကို Facebook မွာၾကည္႔မယ္ဆို{ ဒီေနရာမွ }သြားျပီး LIKE ေပးထားႏိုင္ပါတယ္

0 comments:

Post a Comment