လာေရာက္သူအေပါင္းေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္*သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)*မွၾကိဳဆိုပါ၏

Tuesday, 29 April 2014

Windows 7 Home Premium/ Professional/ UltimateSP1 ISO - Official Download Link
Window 7 အတြက္ ေဒါင္းဖို႔ အခတ္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ပါ... ISO ဖိုင္လ္ေတြကို Official Download Link နဲ႔ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္.. 100% Working !!! 

Windows 7 Home Premium x86 SP1
 SHA1
6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC 
Windows 7 Home Premium x64 SP1
 SHA1
6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9 
                                    Windows 7 Professional x86 SP1
SHA1
D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928

Windows 7 Professional x64 SP1 

SHA1
0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
                              

 Windows 7 Ultimate x86 SP1
 SHA1

65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

Windows 7 Ultimate x64 SP1

lINK DOWNLOAD

  SHA1
36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C8
                             
Burn to DVD or USB 
Windows 7 USB/DVD Download Tools

Window 7 Loader for Activated


www.winkabarkyaw.net


သားေကာင္းရတနာ(နည္းပညာ)

0 comments:

Post a Comment